Nasze usługi
Zobacz listę usług

Co robimy

Wchodzimy w dialog. Służymy wiedzą i doświadczeniem, przygotowując i prowadząc spotkania indywidualne i zespołowe. Prowadzimy wykłady i odpowiadamy na pytania. Projektujemy i prowadzimy szkolenia, warsztaty, treningi, coachingi, symulacje, sharing sessions, a także służymy pomocą doradczą. Wspólnie z uczestnikami naszych zajęć poszukujemy najlepszych metod prowadzenia dialogu i opracowujemy je w każdym wymiarze.

Wiemy, że na każde zdarzenie, każde towarzyszące nam zjawisko, można spojrzeć z więcej niż jednej perspektywy. Ta umiejętność pozwala tworzyć lepsze, bardziej kompleksowe rozwiązania. Poznając perspektywę drugiego człowieka, ćwiczymy się w umiejętności dostrzegania możliwości, które do tej pory wydawały się niedostępne, nieosiągalne albo pozostawały poza horyzontem naszej percepcji. Rozwijamy twórcze umiejętności kreowania świata na miarę własnych pragnień i możliwości.

Z radością dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z każdym, kto dostrzega lub choćby przeczuwa wyjątkową wartość w rozwoju umiejętności komunikowania się.

Tymi dziedzinami zajmujemy się najczęściej:

  1. Kreowanie i tworzenie

  2. Projektowanie i planowanie

  3. Prezentowanie

  4. Perswazja i wywieranie wpływu

  5. Zarządzanie i przywództwo

  6. Konflikt

  7. Negocjacje

  8. Mediacje

Nawiąż dialog. Skontaktuj się.